iwatch
Осигуровки (работник):
Осигуровки (работодател):
Данък по ЗОДФЛ:
Общо разходи за труд:
Нетна заплата:
Данъчно-осигурителна тежест
за 2011 г. в %: